Avokatura

Avokatura
 
Zyra jonë ligjore e shërbimeve juridike dhe shërbimeve të avokaturës shërben më profesionalizëm të lartë klientët duke u bazuar në kodin etik dhe legjislativ. Zyra ligjore drejtohet nga magjistër e shkencave juridike Adelina R. Hoxha Mr.,  dhe mbështetet nga Resmi Hoxha Prof. Dr. Sc., me përvojë pune 37 vjeçare në lemin e drejtësisë. 
 
 
Shërbimet juridike:
 
Shërbimet tjera juridike dhe të avokatisë që ofrojmë në zyrën tonë në kuadër të ndihmës, interpretimit, përfaqësimit dhe këshillëdhënës:
 
1. Çështje të drejtësisë: mbrojtje e përfaqësim i palës (klientit) në gjyq.
2. Këshilltar ligjor, avokat mbrojtës.
3. Marrëdhënie ndërkombëtare (marrëveshje binjakëzimi).
4. Konsulencë juridike në nivel nacional dhe internacional.
5. Marrëveshje biznesore për shërbime ligjore.
6. Marrëveshje individuale për shërbime ligjore.
7. Marrëveshje midis personave juridik dhe fizik “biznes-biznes”, “biznes-individ”. “individ-individ” dhe tjera.
8. Parashtrim i kërkesave, ankesave dhe shkresave të ndryshme zyrtare.
9. Shqyrtim dhe mendim paraprak për projektet e kontratave të organeve të administratës publike, institucioneve dhe subjekteve të ndryshme.
10. Përfaqësim i subjekteve para gjykatës kushtetuese.
 
+377 (0) 44/ 98 90 95 (tel., vala)     
+386 (0) 49/ 11 18 71 (tel., ipko)
+381 (0) 38/ 22 03 15 (tel., office) 
E-mail:  info@avokatura.com  
Lokacioni: sheshi "Zahir Pajaziti", hyrja 1, kati 2, nr., 8.  Prishtinë, Kosovë.