Adelina R. Hoxha

Adelina R. Hoxha

Adelina R. Hoxha

Magjistre e Shkencave Juridike

Avokate

 

Adelina Resmi Hoxha  ka lindur më 1980 në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme e ka përfunduar në Prishtinë.  Fakultetin Juridik e ka përfunduar në Republikën e Maqedonisë ku edhe ka Magjistruar në Shkallën e tretë Universitare me titullin  shkencor Magjitre e Shkencave Juridike.

 

Avokate Adelina R. Hoxha ka filluar punën në vitin 1999, si nutriciste për të mitur dhe trajnere e nutricizmit, e certifikuar nga ekperte ndërkomëtare pranë AAH (Action Against Hunger) Prishtinë.  Në fund të vitit 2000 kalon si Asistente Profesionale në AKPM (Agjencioni për Produkte Medicinale Ministria e Shëndetësisë) ku në vitin 2003 avancohet si zyrtare ligjore në Departamentin Ligjor  dhe vazhdon gjer më 2010. Në vitin 2010 kalon Zyrtare e Lartë e Ankesave në KPMK (Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës) për një vit. Nga viti 2011 gjer më 2013 punon si  Bashkëpunëtore Profesionale pranë Prokurorisë së Qarkut Prishtinë.   Nga 2013 kalon si Avokate.

 

Avokate Adelina R. Hoxha me sukses ka ndjekur shumë trajnime të lëmisë juridike duke mos ju ndarë asnjëherë profesionit dhe zhvillimit profesional, me ç’rast edhe është certifikuar.

 

Avokate Adelina R. Hoxha është e mirë në gjuhën angleze dhe serbo-kroate, gjersa gjuha shqipe është gjuha e saj native.

Avokate Adelina R. Hoxha është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.

 

Të dhënat kontaktuese të avokates janë:

 
+377 (0) 44/ 98 90 95 (tel., vala)     
+386 (0) 49/ 11 18 71 (tel., ipko)
+381 (0) 38/ 22 03 15 (tel., office) 
E-mail:  info@avokatura.com  
Lokacioni: sheshi "Zahir Pajaziti", hyrja 1, kati 2, nr., 8.  Prishtinë, Kosovë.  
 
Shërbimet: PenaleCivileAdministrativeEkonomikeArbitrazh.