Aktiviteteve profesionale
Aktiviteteve profesionale Foto  gjatë aktiviteteve të ndryshme profesionale në kuadër të gamës së shërbimeve të ofruara nga zyra jonë për shërbime juridike dhe avokaturë. 
(Një foto  relevante me rastin  e “grupit Drenica”). 
Aktiviteteve të ndryshme
Aktiviteteve të ndryshme Foto tjera gjatë aktiviteteve të ndryshme profesionale në kuadër të gamës së shërbimeve të ofruara nga zyra jonë për shërbime juridike dhe avokaturë. 
Takime jashtë vendit
Takime jashtë vendit Disa nga fotot e pjesëmarrjes në takime jashtë vendit në nivel reprezentativ në Fixhi, në Zvicër, Suedi dhe në Turqi (Prof. Dr. Sc. Resmi Hoxha). 

   
Foto gjatë aktiviteteve
Foto gjatë aktiviteteve Foto gjatë aktiviteteve të ndryshme profesionale në kuadër të gamës së shërbimeve të ofruara nga zyra jonë për shërbime juridike dhe avokaturë. 
Certifikata gjatë trajnimeve
Certifikata gjatë trajnimeve Disa nga certifikatat  gjatë trajnimeve relevante profesionale (Adelina R. Hoxha Mr.), “U.S Department of Justice/U.S Embassy in Prishtina”. 
Aktiviteteve të tjera
Aktiviteteve të tjera Foto tjera gjatë aktiviteteve të ndryshme profesionale në kuadër të gamës së shërbimeve të ofruara nga zyra jonë për shërbime juridike dhe avokaturë.